Prawa autorskie

Autorem wszystkich fotografii umieszczanych na stronie internetowej, a jednocześnie jedynym posiadaczem praw autorskich osobistych i majątkowych do nich, zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest Magdalena Malinowska. Wszelkie wykorzystywanie, w tym kopiowanie, publikowanie, udostępnianie i inne rozpowszechnianie oraz przetwarzanie powyższych fotografii jest zabronione i wymaga pisemnego zezwolenia autora. Korzystanie z fotografii możliwe jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego i naukowego – oczywiście niezwiązanego z celem zarobkowym i jedynie pod warunkiem wymienienia imienia i nazwiska twórcy oraz źródła.


copyright